Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Махаму, Тайпин, Ойрад
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Хэний хаанчлалын үед Буняшир, Дэлбэг, Эсэхү, Адай
Салбар, чиглэл түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол гэх мэт) Аньлэ ван (安樂王)
Хүйс эр
Нас барсан он, сар, өдөр 1438

Батболд

XV зууны эхэн үеийн Ойрадын нэгэн толгойлогч.

Батболд бол XV зууны эхэн үеийн Монгол улсын Ойрад аймгийн толгойлогчдын нэг  билээ. Нанхиад сурвалжид тэмдэглэснээр Батболд анх 1408 онд Мин улсад элч илгээсэн бөгөөд энэ үед Мин улс Зүүн Монгол, Ойрадын зөрчлийг ашиглах зорилгоор 1409 онд Ойрадын Махаму, Тайпин, Батболд нарын 3 толгойлогчийг ван болгожээ. Батболд “Аньлэ ван”-гаар өргөмжлөгджээ. Улмаар ойрадууд хүчирхэгжих болсонд тэднээс эмээн болгоомжилсон Мин улсын Юнлэ хаан 1414 онд өөрийн биеэр тэднийг дайлахад Батболд Махаму-г дагалдан Туул голын орчимд Мин улсын цэрэгтэй тулалдаж байжээ.

Гэвч үүнээс хойш Мин улстай дахин харилцаа тогтоожээ. Батболд 1438 онд Махаму-гийн хүү Тогооны довтолгоонд өртөж амь үрэгджээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

동북아역사재단 편, 明史 外國傳 譯註, 2012 (солонгос хэлээр)

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол