Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Эрх хонгор Эжэй, Эжэй хонгор
Хамаа бүхий үг Лигдэн, Цахар, Хожуу Алтан улс
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр тодорхойгүй
Нас барсан он, сар, өдөр 1649
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Мангус, эцэг нь Лигдэн хаан. Хадам эцэг нь Манжийн Хунтайж. Эх нь Наннан тайху, дүү нь Абунай.

Эжэй

Монголын сүүлчийн их хаан Лигдэний ахмад хөвгүүн.


Эжэй хонгорын эцэг Лигдэн хаан Монголыг нэгтгэн захирахын төлөө хамаг хүчээ зарцуулж, Мин улстай холбоотон болж Зүрчидийн Хожуу Алтан улсын эсрэг тэмцэж байв. Гэвч 1630-аад оны эхээр Хожуу Алтан улсын дарамт шахалтаас зайлж баруун тийш дутаагаад, улмаар 1634 онд Хөх нуурт нас баржээ. Тэгмэгц түүний хатад хоёр хөвгүүнийг нь авч буцах замд Эжэй хонгор Ордост үлдсэн учир гагц бага хүүг нь дагуулж Хожуу Алтан улсад дагаар оржээ.

Улмаар 1635 онд Эжэй хонгор Хожуу Алтан улсын цэрэгт бууж өгсөнд Хунтайж түүнд өөрийн охиныг гэргий болгон өгч, хүргэн болгожээ. Мөн түүнд чин вангийн хэргэм шагнажээ. Эжэй хонгор 1649 онд нас барсан агаад үр хүүхэдгүй байсан тул хэргэмийг нь дүү Абунайгаар нь залгамжлуулжээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Жамбадорж, Болор толь, Монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хийсэн С. Цолмон нар, УБ., 2006

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Монгол бичгээс кирилл бичигт буулгаж, тайлбар хийсэн Цэрэндорж Ц., Эрдэнэболд Л., Баржав Д., Ганбат Н., УБ., 2007

Манжийн үнэн магад хууль, Монгол бичгээс кирилл бичигт буулгаж, манж хятад эхтэй харгуулсан Цэрэндорж Ц., УБ., 2009

Монгол улсын түүх, УБ., 2003

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Энхээ Ц., Лигдэн Хутагт хаан, УБ., 2008


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол