Тагна тувачууд

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Тува, Тагна Тува
Хамаа бүхий үг Урианхай
Төрөл угсаатан
Цаг үе XVIII-XX зуун
Салбар, чиглэл түүх
Угсаа түрэг
Бүс нутаг Монгол, ОХУ

Тагна Урианхай

ОХУ-ын Тува улсын хүн амын олонхийг бүрдүүлэгч түрэг гаралт угсаатан.

Түүхэнд “Урианхай”, “Тагна урианхай” гэж нэрлэгддэг түрэг хэлт угсаатны бүлэг өөрсдийгөө хэзээ ч урианхай гэж нэрлэж байсангүй. Тэд өөрсдийгөө Туба буюу Тува гэж нэрлэдэг ажээ. Нийтийн тооллын II-IV зууны үеийн түүхэн хэрэг явдалтай холбогдон нанхиадын түүх шастирт анх тэмдэглэгдсэн Туфа, Тоба хэмээх аймгийн нэрсийн хожмын нэг хувилбар нь тува бололтой.

Харин дээрх овог аймгуудад “Урианхай” гэдэг нэр хадагдсан нь хожмын хэрэг ажээ. Тэд анх XVII зууны эхэн үеэс эхлэн урианхай хэмээн нэрлэгдэх болсон нь Орос, Манжийн албан түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Хожим урианхай гэж нэрлэгдсэн түрэг, монгол олон хошуудыг бие биеэс нь ялган салгахын тулд оршин буй нутаг усаар нь  Алтай урианхай, Тагна урианхай гэх мэтээр нэрлэж хэвшжээ.

Тагна урианхайчууд XVII зууны эхээр Хотгойдын Алтан ханы мэдэлд орж, Алтан хаадад алба татвар төлөх болжээ. Гэвч хаант Оросын зүгээс Сибирийг эзлэх үйл явц хийгээд, Халх, Ойрадын дайн тэмцлээс шалтгаалан Тагна урианхайн (Тувагийн) зарим овог аймгууд Орос, Зүүнгар, Хотгойдын хооронд сэлгэн оршиж, заримдаа Орос, Зүүнгарын хараат болж, тэдэнд алба төлөх явдал нэлээд байв. Гэвч гол үндсэн хэсэг нь XVII зууны 70-аад он хүртэл Хотгойдын Алтан ханы захиргаанд байлаа.

1688 оны Халх, Ойрадын дайны үр дүнд Хотгойдод харьяалагдаж байсан тагна урианхайчууд Ойрадын мэдэлд орсон юм. Гэвч 1715 онд Хотгойдын бэйл Бүүвэй Тагна урианхайн ихэнх хэсгийг байлдан дагуулж Манжийн мэдэлд оруулжээ.

Хотгойдын ноёдод захирагдаж явсан түрэг Урианхайн 16 отгийг Чингүнжавын бослого дарагдсаны дараа 1759 онд Хотгойдын захиргаанаас гарган 4 хошуу болгон зохион байгуулж, Улиастайн жанжны газарт захируулжээ. Чухам энэ үеэс эдгээр түрэг урианхай нарыг оршин буй газрын нь нэрээр Тагна урианхай гэж нэрлэх болжээ. 1764 онд Өөлдийн гүн Дамбийн харьяат Хэмчиг урианхайн 10 отгоор Хэмчигийн хошууг байгуулснаар Тагна урианхай 5 хошуутай болжээ. Түүнээс гадна монгол ноёдын харьяат, тэдэнд үст алба өргөдөг 4 хошуу Тагна Урианхайд байжээ. Тэдгээр нь Тагна урианхайн мэйрэн зангийн зэрэг бүгдийн даргын тамгад хамаарагдсан Халхын Сайн ноён аймгийн Бишрэлт бэйсийн харьяат 17 отог, Засагт хан аймгийн Дүүрэгч ван, Ахай бэйс, Далай бэйсийн харьяат 5 отог (сум), энэ 4 хошууны харьяат урианхай юм.

Манжийн эрхшээлийн үед Тагна урианхай нар өөрсдийгөө Урианхай гэж нэрлэдэггүй “Тыва (Тува)” гэдэг ажээ. Тиймээс XIX-XX зууны бичиг зохиолд  Тагна урианхай, Тагна-Тува гэж хоёр янзаар нэрлэх нь түгээмэл байжээ.

1911 онд Манжийн ноёрхол унахад Тагна урианхай Оросын ивээлд орж, 1921 онд тусгаар тогтносон улс болсон юм. 1921 онд БНТТАУ байгуулагдсанаар Тагна урианхай нэрийг хэрэглэхээ больж Тагна Тыва (Тагна Тува), хожим нь Тыва (Тува) гэж нэрлэх болжээ. 1944 онд Холбоот Орос улсын бүрэлдэхүүнд орж, автономит бүгд найрамдах улс болсон билээ.

Тагна урианхай буюу тува нар нь эртнээс монголчуудтай зах залган сууж, байн байн нэгэн төр улсын захиргаанд хамтдаа орж, монголчуудтай цус холилдсон зүйл буй боловч түрэг хэлний нэг салбар аялгуугаар ярьдаг түрэг угсааны улс билээ. (Ц.Цэрэндорж)

 

 

Ашигласан ном зохиол

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Монгол бичгээс кирилл бичигт буулгаж, тайлбар хийсэн Цэрэндорж Ц., Эрдэнэболд Л., Баржав Д., Ганбат Н., УБ., 2007, 2009

Рашид ад-Дин, Судрын чуулган, 1, 2-р боть, Орос хэлнээс эх хэлнээ хөрвүүлсэн Сүрэнхорлоо Ц., УБ., 2002

Очир А., Монголын ойрадуудын түүхийн товч, УБ., 1992

Цэрэндорж Ц., Тагна урианхайн засаг захиргааны зохион байгуулалтын асуудалд (XVIII-XX зуун) // Түүхийн судлал, боть 33, УБ., 2002, 100-105-р тал. 

Цэрэндорж Ц., Тагнын Тувагийн угсаа гарлын тухайт нэгэн бичмэл // Төв Азийн нүүдэлчдийн угсаатны түүхийн асуудал, НСИСОУХ, УБ., 2002, 210-220-р тал. 

История Тувы. Т. I. М., 1964

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Монголын нууц товчоон 

Тувагийн түүхэнд холбогдох архивын баримтын эмхэтгэл, ерөнхий редактор Чулуун С., Бичелдей К.А., I-IV боть, УБ., 2011-2014

Гантулга Ц., Алтайн урианхайчууд, УБ., 2000 

Нямбуу Х., Монголын угсаатны зүйн удиртгал: Угсаатны бүрэлдхүүн, гарвал зүй, УБ., 1992