Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Инчан фу (應昌府)
Хамаа бүхий үг Шанду, Дайду
Төрөл Хот суурин
Цаг үе Юань улс
Хэний хаанчлалын үед Хубилай хаан-Тогоонтөмөр хаан
Салбар, чиглэл түүх
Үндэслэн байгуулагч Олочин ноён, Нагиажин гүнж
Бүс нутаг Өнөөгийн БНХАУ-ын ӨМӨЗО
Үүсч байгуулагдсан он цаг 1270
Татан буугдсан он цаг 1370

Инчан

Тогоонтөмөр хаан түр нийслэллэн сууж байсан хот.

Угтаа Хонгирад аймгийн Анчин (按陳) ноёны эзэмшил нутаг байсан агаад 1270 онд түүний ач Олочин (斡羅陳) болон Олочины хатан Нангиажин гүнж (囊加眞 公主)-ийн хүсэлтээр хот байгуулжээ. Улмаар Чжиюань-ы 8-р он (1271)-д Инчан фу-г байгуулав. Анх Шаншушэн (尙書省)-д харьяалагдаж байгаад, 1272 оноос Төв бичгийн мужид харьяалагдах болов. 1276 оноос Ляоси салбар мужид харьяалагдах болж, 1278 оноос Ляоси чөлгө-д харьяалагдаж болжээ. 1285 онд Инчан чөлгө болгон өөрчилжээ. Үүнээс хойш Шанду, Дайду гэсэн хоёр нийслэл болон Хархорумыг холбох зам харилцааны чухал газар болов. Тогоонтөмөр хаан 1369 онд Шандугаас Инчанд очиж, түр хугацаанд нийслэллэн сууж байгаад 1370 онд тус хотод нас баржээ. Удалгүй Мин улсын цэрэг Инчаныг эзлэн авснаар Инчан хот эзгүйрэн хоосорчээ. Тус хотын туурь өнөөгийн Өвөр Монголын Хишигтэн хошууны баруун хойно Далай нуурын баруун өмнө этгээдэд оршино. (Ц.Цэрэндорж)

 

 

Ашигласан ном зохиол

Лю Цзи, Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл (орчуулсан Цэрэндорж Ц.) – “Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл, Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл”, УБ., 2016

Юань улсын судар (хятад хэлээр)

Далай Ч., Монголын түүх (1260-1388), гутгаар дэвтэр, УБ., 1992

Хубилай хаан ба түүнийг залгамжлагчид, редактор Цэрэндорж Ц., Чулуун С., УБ., 2015

元史辭典, 主編, 邱樹森, 山东敎育出版社, 2002

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Ганболд Ж., Мөнхцэцэг Т.,  Наран Д., Пунсаг А., Монголын Юань улс, УБ., 2006