Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Юань, Тогоонтөмөр хаан
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Юань улс
Хэний хаанчлалын үед Тогоонтөмөр Ухаант хаан
Салбар, чиглэл түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол гэх мэт) Өргөсөн нэр Миндэ.
Хүйс эр
Нас барсан он, сар, өдөр 1368
Овог, аймаг Канглы
Албан тушаал Шандуг хамгаалагч түшмэл, Хэнань хоёр салбар мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл, тайфуцзин, Ляоян мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл, Цзянчжэ салбар мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл, Цзяннань-гийн салбар Юйшитай-н юйшидайфу, Төв бичгийн мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл, Шэньси салбар мужийн зүүн этгээдийн чэнсян, Төв бичгийн мужийн зүүн этгээдийн чэнсян
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Минлитөмөр, эцэг нь Орос.

Цинтун

Юань улсын эцэс үеийн улс төрийн зүтгэлтэн, цэргийн жанжин.

Цинтун бол Канглы угсааны хүн бөгөөд хишигтэн цэрэгт багтаж, Шандуг хамгаалагч түшмэл (上都留守), Хэнань хоёр салбар мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл (河南二行省平章政事), тайфуцзин (太府卿), Ляоян мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэлийн алба хашиж байв. Чжичжэн (至正)-гийн 10-р он (1350)-д Цзянчжэ салбар мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл (江浙行省平章)-ээр томилогдов. Дараа жил нь улаан алчууртны бослого дэгдсэнд дарангуйлжээ. 1358 онд Цзяннань-гийн салбар Юйшитай-н юйшидайфу (江南行台御史大夫), 1360 онд Төв бичгийн мужийн засгийн хэргийг тэгшлэн шийтгэгч түшмэл (中書平章政事)-ээр тус тус томилогджээ. 1365 онд Шэньси салбар мужийн зүүн этгээдийн чэнсян (陜西行省左丞相) болов. 1368 онд нийслэлд эргэн ирж зүүн этгээдийн чэнсян (左丞相) болсон агаад Хуай ван (淮王) Төмөрбух (帖木兒不花)-д тусалж, Дайду-г хамгаалан сахиж байгаад Мин улсын цэрэг хотыг эзлэх үед амь үрэгджээ. (Ц.Цэрэндорж)

 

Ашигласан ном зохиол

Лю Цзи, Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл (орчуулсан Цэрэндорж Ц.) – “Умар газар одсон хувийн тэмдэглэл, Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл”, УБ., 2016

Юань улсын судар (хятад хэлээр)

Далай Ч., Монголын түүх (1260-1388), гутгаар дэвтэр, УБ., 1992

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол