Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Хүннү гүрэн, Шаньюй, Юэчжи, Торгон зам
Төрөл Түүхэн хүн
Түүхэн эрин үе Хүннүгийн үе
Он цаг НТӨ 174–161 он
Салбар Монголын эртний түүх

Лаошан шаньюй

Хүннүгийн хоёрдахь их шаньюй.

Лаошан гэдэг нь Хүннүгийн шаньюйн өргөмж цол. Өөрийн нэр нь Цзиюй. Модун шаньюйн хүү нь бөгөөд залгамжлагч нь болно. “Наран сарнаас ивээгдсэн, Тэнгэр, газраас тавигдсан Хүннүгийн их шаньюй“ гэсэн албан ёсны өргөмжлөлтэй байжээ. Түүний хаанчлалын үед Хүннүгийн эзэнт гүрэн улам бүр тэлж хүч чадал нь зузаарч байв. Ялангуяа баруун ба баруун-өмнөд зүгт ихээхэн тэлж юэчжи нарыг Алтайн уулсаас шахан зайлуулж, одоогийн Шинжааны хойд хэсэг, Ганьсу мужийн нутгийг мөн захиргаандаа оруулжээ. Ингэснээр Хүннү гүрэн Торгоны замын хойд салбарыг бүрэн хянадаг болсон байна.

Түүнчлэн НТӨ 166-162 онд Хан улстай амжилттай дайн хийж эдийн засгийн ихээхэн ашигтай найрамдлын гэрээ байгуулсан нь түүнээс хойш олон арван жилийн турш хоёр орны харилцааны үндэс болсон байдаг.

Лаошан шаньюй НТӨ 174–161 онд Хүннү гүрнийг захирч байв. (Ц.Төрбат)

Ашигласан ном зохиол

Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1960. 

Монгол улсын түүх. Тэргүүн боть. УБ., 2004.

Хүннүгийн толь бичиг. Эрхлэн нийтлүүлсэн Ц.Төрбат. УБ., 2011. 

Хүннүгийн түүх соёл. Ред. Ж.Болдбаатар, П.Дэлгэржаргал. УБ., 2011.

 

 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол