БЦЗ-ийн зарим гишүүд. 1920 оны дундуур

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Монголын бошгыг халах бүх цэргийн хурал, Хувьсгалт улаан цэргийн зөвлөл
Хамаа бүхий үг ЦЯЯ, МАХЦ 
Төрөл Үйл явдал
Цаг үе ХХ зуун
БЦЗ байгуулагдсан хугацаа 1921
БЦЗ татан буугдсан хугацаа 1934
БЦЗ-ийн тэргүүлэгчид  Р.Элбэгдорж, Н.Жадамбаа, Л.Шархүү, Г.Дэмид

Бүх цэргийн зөвлөл

Цэргийн хамтын удирдлагын дээд байгууллага

    Анх 1921 оны 4 дүгээр сарын 10-нд “Монголын бошгыг халах Бүх цэргийн хурал” нэртэй байгуулагджээ. Зөвлөлийг Цэргийн Явдлын Яамны сайд толгойлж байгаад 1921 оны 9 дүгээр сараас Бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгчийн албан тушаал тусдаа буй болжээ. Бүх цэргийн зөвлөлд тэргүүлэгч, Бүх цэргийн жанжин бөгөөд Цэргийн Явдлын Яамны тэргүүн сайд, Штабын дарга бөгөөд Цэргийн яамны эрхэлсэн түшмэл багтаж байв.

    Улсын Анхдугаар Их хурлаар Үндсэн хуулийг батлан гаргасны дараа тэргүүлэгч нь Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орсноор Бүх цэргийн зөвлөл нь Засгийн газрын бүтцийн байгууллага болж, Улсын Их, Бага Хуралд үйл ажиллагаагаа тайлагнаж, эдгээр хурлын шийдвэрийг удирдлага болгон ажилладаг болов. Мөн Улсын Бага Хурлаас Бүх цэргийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлан томилдог болжээ.

    1923 онд шинэчлэн батлагдсан “Монгол Улсын Бүх цэргийн зөвлөлийн дүрэм”-ээр Цэргийн яам бөгөөд Их штабын газар, Сурган боловсруулах хэлтэс, Дотоодыг хамгаалах газар, Гадаад тагнуулын хэлтэс нь тус зөвлөлд захирагдаж, зөвлөл нь Засгийн газрын өмнө ажлаа тайлагнадаг, Зөвлөлийн тэргүүлэгчийг Засгийн газраас томилдог болжээ. Мөн дүрмээр зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тэргүүлэгчээс гадна гурван гишүүн, тухайлбал, Бүх цэргийн жанжин, Цэргийн Явдлын Яамны сайд, Их штабын дарга бөгөөд эрхэлсэн түшмэл нар орж, нарийн бичгийн дарга, бичээч зэрэг орон тооны ажлын аппараттай болж өргөжжээ. Бүх цэргийн зөвлөлийн нарийн нарийн бичгийн даргаар их зохиолч Д.Нацагдорж ажиллаж байв.

    Бүх цэргийн зөвлөлийг 1930 оноос “Хувьсгалт улаан цэргийн зөвлөл” хэмээн нэрлэжээ. Цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгчээр Р.Элбэгдорж (1921.08-1925.11), Н.Жадамба (1925.11-1929.01), Л.Шархүү (1929.01.23-1930.04.27), Г.Дэмид (1930.04.27-1934.03) нар ажиллаж байв. 1926 оноос буй болсон Зөвлөлийн тэргүүлэгчийн орлогчийн албан тушаалд Х.Чойбалсан, Т.Дашзэвэг, Л.Дарьзав нар ажиллажээ. 

    Бүх цэргийн зөвлөл нь улс орныг батлан хамгаалах, зэвсэгт хүчнийг байгуулж бэхжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх үүргийг гүйцэтгэж байв. Монгол Ардын Хувьсгалт Цэрэгт нэгэн удирдлагыг тогтоох үүднээс 1934 оны 3 дугаар сард хуралдсан БНМАУ-ын XVIII Бага Хурлаас Хувьсгалт цэргийн зөвлөлийг татан буулгажээ. (Г.Мягмарсамбуу)

Ашигласан ном зохиол

Бүх цэргийн зөвлөл 1921-1934 он. Баримтын эмхтгэл. Эмхтгэгчид С.Ганболд, Д.Гомбосүрэн, Х.Хишигт. БХИС-ийн хэвлэх үйлдвэр. Уб.,2010.

Монгол Улсын Батлан Хамгаалах Яам (Түүхийн тойм) “Соёмбо принтинг” ХХК. Уб.,2011. 

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд нар (Намтрын товчоон). “Соёмбо принтинг” ХХК. Уб.,2011. 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол