Д.Сүхбаатар

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Ардын Журамт Цэргийг захирах жанжин
Хамаа бүхий үг Цэргийн Явдлын Яам, Бүх Цэргийн Зөвлөл
Төрөл Үйл явдал 
Цаг үе ХХ зуун
БЦЖ-ны албан тушаал буй болсон, дуусгавар болсон он  1921-1934
БЦЖ-аар ажилласан хүмүүс Д.Сүхбаатар, С.Данзан, Х.Чойбалсан, Ө.Чулуун, Г.Дэмид

Бүх цэргийн жанжин

Бүх цэргийг ерөнхийлөн захирах дээд албан тушаал  

    Анх 1921 оны 2 сарын 9-нд АЖЦ-ийг захирах жанжинд Д.Сүхбаатарыг томилжээ. 1921 оны 4 дүгээр сарын 10-нд Цэргийн яамны тэргүүн сайдын албан тушаалыг буй болгон түүнд Бүх цэргийн жанжны албан тушаалыг хавсаргажээ. Харин Ардын Засгийн Газрын 1922 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар энэ хоёр албан тушаалыг салгаж, Бүх цэргийн жанжинд Д.Сүхбаатарыг томилов.

    1921 оны 7 дугаар сард баталсан “Бүх цэргийн зөвлөлийн дүрэм”-ээр Бүх цэргийн жанжныг Засгийн газраас томилох болсон ба тэр нь төв ба нутгийн цэргийг захирах, байлдааны бодлого, цэргийн дарга, түшмэдийг томилох, шилжүүлэх, халах эрх, үүргийг гүйцэтгэнэ гэж заажээ. Харин 1923 оны 11 дүгээр сарын 30-нд “Монгол Улсын Бүх цэргийн жанжны дүрэм”-ийг батлан мөрдүүлсэн байна. Энэ дүрмээр Бүх цэргийн жанжин нь байлдааны бодлого, харилцаа холбоо, эмнэлэг зэргийг удирдаж, цэргийн байдал, сургалт, хангалтын асуудлыг хариуцаж байв.

    Бүх цэргийн жанжин нь Бүх цэргийн зөвлөлийн гишүүн байснаас гадна 1924 оны Үндсэн хуулиар Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд оржээ. 

    БНМАУ-ын XVIII Бага Хурал 1934 оны 3 дугаар сард хуралдаж, МАХЦ-т нэгэн удирдлагыг тогтоох шийдвэр гаргасны дагуу Бүх цэргийн жанжны албан тушаалыг ЦЯЯ-ны сайдад хавсарган цэргийг ерөнхийлөн захирах ба улсыг батлан хамгаалах асуудлыг хариуцуулж, ЦЯЯ-ны сайд бөгөөд Бүх цэргийн жанжинд Г.Дэмидийг сонгон баталсан байна.

     Бүх цэргийн жанжны албан тушаалд Д.Сүхбаатар (1921.02.09-1923.02.20), С.Данзан (1923.03-1924.08.27), Х.Чойбалсан (1924.08.27-1929.01), Ө.Чулуун (1929.01-1930.04.15) нар ажиллажээ. (Г.Мягмарсамбуу)

Ашигласан ном зохиол

Гомбосүрэн Д. Монгол улсын Зэвсэгт хүчний байгуулалтын түүх (ХХ зуун). Судалгааны бүтээл. Нэмж засварласан хоёр дахь удаагийн хэвлэл. “Мөнхийн үсэг” ХХК. Уб.,2012.

Монгол Улсын Батлан Хамгаалах Яам (Түүхийн тойм) “Соёмбо принтинг” ХХК. Уб.,2011.  

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд нар (Намтрын товчоон). “Соёмбо принтинг” ХХК. Уб.,2011. 

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол