Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Ховд хот
Цаг үе Манж Чин улс
Хэний хаанчлалын үед Найралт Төв хаан, Тэнгэрийн тэтгэсэн хаан
Үндэслэн байгуулагч Тэнгэрийн тэтгэсэн хаан (1736-1796), Халхын эфү Цэрэн (1687-1752)
Бүс нутаг Баруун Монгол
Үүсч байгуулагдсан цаг 1730

Ховдын Маймаа хот

Манж Чин улсын эрхшээлийн үеийн Монголын баруун хязгаарт байсан хотХовд хот бол баруун Монголын цэрэг, эдийн засаг, захиргааны чухал түшиц газар. Галдан бошигт хан 1685 онд Ховдод тариа тариулснаар анх суурьшил бий болж эхэлжээ. Манж Чин улсын үед Баруун Монголын хязгаар дахь Чин улсын захиргааны нэг төв болж байв. 1718 онд Чин улсын хааны зарлигаар 1000 Түмэд монголчуудыг Хөх хотоос нүүлгэн суулгаж байжээ. Энэ хугацаанд Ховдод манж цэрэгтэй зэрэгцэн цэргийн бэлтгэлийг нийлүүлэх үүрэгтэй хятад худалдаачид суурьшсаар худалдааны хот буюу Маймаа хот хэмээх дүүрэг бий болжээ. Маймаа гэдэг нь хятад хэлний 买卖 худалдаа гэсэн үг юм. Ховд хот Сангийн хот, Маймаа хот, Түгээмэл амаржуулагч хийд хэмээх гурван дүүрэгт хуваагдаж байв. 1905 онд Ховд хотод Оросын консулын газар байгуулагдаж байжээ.  (Г.Одбаяр)

Ашигласан ном зохиол

Гонгор Д. Ховдын хураангуй түүх. Улаанбаатар, Шинжлэх Ухааны Академийн Хэвлэл. 1964. 

Christopher P.Atwood., Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire, Facts on File, Inc, Indiana University, Bloomington, 2004.


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол