Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Төгстөмөр хаан, Элбэг хаан, Есүдэр
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1359
Нас барсан он, сар, өдөр 1392
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Эцэг нь Төгстөмөр Усхал хаан, дүү нь Элбэг Нигүүлсэгч хаан, Харгуцаг дүүрэн хунтайж.

Энх Зоригт хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын хаан (1389-1392).


Энх Зоригт хаан бол Төгстөмөр хааны том хүү бөгөөд эцгийгээ залгамжлан хаан ширээнд суусан гэж монгол сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Тэрээр гуравхан жил хаан сууринд суугаад нас барсан тул түүний талаар дорвитой мэдээ үгүй. Энх Зоригт хааныг нас барсны дараа түүний дүү Элбэг хаан ширээнд суужээ.

Зарим судлаач Энх Зоригт хаан, Есүдэр хоёрыг нэг хүн гэж үздэг. Харин зарим сурвалжид Зоригт хааны дараа Энх хаан сууринд суусан, өөрөөр хэлбэл Энх Зоригт хаан гэдэг нь нэг хүн биш, хоёр өөр хүн байсан мэтээр тэмдэглэжээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Лувсанданзан, Алтан товч, Хэвлэлд бэлтгэсэн Шагдар Ц., УБ., 1990

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч , УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол