Сайн ноён хан аймаг (1911-1923). Монголчууд. Тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхагласан нь (1911-1924). УБ., 2016. 22-р тал

Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Сайн ноён хан аймаг, Халхын дундад зам, Цэцэрлэгийн чуулган
Хамаа бүхий үг Халхын зүүн гар, Халх
Төрөл аймаг
Цаг үе Манжийн эрхшээлийн үе, Богд хаант Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Угсаа монгол
Бүс нутаг Монгол улс
Үүсч байгуулагдсан он цаг 1725
Татан буугдсан он цаг 1923

Сайн ноён аймаг

Манжийн эрхшээлийн үе, Богд хаант Монгол улсын үеийн Халх Монголын 4 аймгийн нэг.


Батмөнх Даян хааны хүү Гэрсэнзийн 7 хүү Ар Халхыг хуваан авахад 3-р хүү Онохуй Үйзэн ноён (1534-?) горлос, хэрэгүд (гэрүүд) отгийг өвлөн авчээ. 1580-аад оны үеэс Онохуйн 4-р хөвгүүн Түмэнхэн (1558-1640) шарын шашныг хамгаалахад хүчин зүтгэсэн тул Далай ламаас “Сайн ноён” цол хүртжээ. Түмэнхэнийг хөвгүүн Данзан лам нь залгамжилж Халхын 8 засгийн нэг гэгдэж байв. Данзан ламын дараа түүний хөвгүүн Тасхив, ач Шамба, жич Дашдондов нар удаа дараалан залгамжилсан хэдий ч тэдний хэн нь ч “Сайн ноён” гэдэг цолтой байгаагүй ажээ.

1725 онд Түмэнхэн Сайн ноёны үр хойчсын албат харьяат нар ихэд өсөж, Халхын 3 аймгийн хүн амаас илүү олон болсон учир Түшээт хан аймгаас 19 хошууг салгаж Сайн ноён аймгийг байгуулжээ. Энэ нь Монголыг бутарган жижигрүүлэх бодлогын үр дүн байсан агаад ингэхдээ Халхын 3 ханаас дутуугүй нэр нөлөөтэй байсан Түмэнхэн Сайн ноёны нэр сүрийг ашиглажээ. Гэвч Түмэнхэний тамгыг барьж, түүний хошууг үе залгамжлан захирсан Дашдондовт тус аймгийг мэдэх эрх мэдэл өгөөгүй.

Манай түүх бичлэгт тогтсон чин ван Дашдондов Манжийн цэрэг дайны хэрэгт идэвхтэй хүчин зүтгэсэн учир Сайн ноён аймгийг байгуулж түүнд захируулсан гэдэг ойлголт нь үндэслэлгүй юм. Харин эфү Цэрэн Сайн ноён аймаг байгуулагдсаны дараа хэсэг хугацаанд тус аймгийг ерөнхийлөн мэдэж байсан бололтой.  

1766 онд Дашдондовын ач Норовжавт “Сайн ноён” цол, тамга олгосноор, түүний угсааныхан тус цолыг үе улиран залгамжлах болжээ. 1911 онд Сайн ноён Намнансүрэнд Богд хааны зарлигаар “хан” цол олгосноор, 1912 оноос эхлэн тус аймгийг Сайн ноён хан аймаг гэж нэрлэх болжээ.

Манжийн эрхшээлийн үед Сайн ноён аймаг 22 хошуу, 8 хутагтын шавьтай байв. 1761 онд Өөлдийн 2 хошууг тус аймагт хавсарган захируулжээ. Богд хаант Монгол улсын үед Хатанбаатар Магсаржавын хошууг нэмж байгуулжээ. 1918 оны тоо бүртгэлээр Сайн ноён хан аймаг 30619 өрх, 133,8 мянган хүн амтай байв.

Ардын хувьсгал ялсны дараа 1923 онд аймаг, хошууны нэрсийг уул, усны нэрээр солиход тус аймгийг Цэцэрлэг Мандал уулын аймаг гэж нэрлэжээ. 1931 оны засаг захиргааны өөрчлөлтөөр тус аймгийн суурин дээр Архангай, Өвөрхангай аймгийг, 1942 онд Баянхонгор аймгийг тус тус байгуулжээ. Мөн Сайн ноён аймгийн зарим хошуу Завхан, Хөвсгөл, Өмнөговь аймагт багтан оржээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс, эрхлэгчид: Буяндэлгэр, Оюунбилиг, У Юаньфэн, ӨМАХХ, 2005

Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир, Монгол бичгээс кирилл бичигт буулгаж, тайлбар хийсэн Цэрэндорж Ц., Эрдэнэболд Л., Баржав Д., Ганбат Н., УБ., 2007

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Лааган Б., Сайн ноён хан аймгийн түүхэн хураангуй, УБ., 1999

Монгол улсын түүх, таван боть, УБ., 2003

Сономдагва Ц., Манжийн захиргаанд байсан үеийн Ар Монголын засаг захиргааны зохион байгуулалт (1691-1911), УБ, 1961

Цэрэндорж Ц., Сайн ноён аймгийг хэнд зориулж байгуулсан бэ? // Acta Historica, №9, УБ., 2008, 174-180-р тал


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Гонгор Д., Халх товчоон, I, УБ., 1970 

Нацагдорж Ш., Халхын түүх, УБ., 1963