Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Махагүргис, Мандуул
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1437
Нас барсан он, сар, өдөр 1466
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Ажай тайж, эцэг нь Тогтобух. Эх нь Горлодын Цэвдэний охин Алтгалжин хатан. Дүү нь Махагүргис хаан.

Молон хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын их хаан (1465-1466).


Молон бол Тогтобух Тайсун хааны хүү. Горлодын Хавчир гэдэг хүн Цэвдэнийг хороогоод, түүний зээ хүү Молоныг гэртээ зарцалж байгаад Оннигудын Муулихай ванд хүргэн өгчээ. Тэгээд 1465 онд Муулихай ван Молоныг хаан ширээнд суулгаад, өөрөө төрийн эрхийг барих болов. Удалгүй хутган үймүүлэгчдийн хатгаасанд орж, 1466 онд Муулихай ван Молоныг хороожээ. Молон маш богино хугацаанд хаан ширээнд суусны дээр төрийн эрхийг Муулихай ван барьж байсан учир түүхэнд төдий л ул мөр үлдээгээгүй ажээ. (Ц.Цэрэндорж) 

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003

Монгол хаад - 9, эрхэлсэн: Төрт ёс, хаадын сан, УБ., 2012

Энхцэцэг Д., Монгол хаадын товчоон. Махагүргис, Молон, Мандуул хаад, УБ., 2007


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол