Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Молон, Мандуул
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1446
Нас барсан он, сар, өдөр 1464
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Ажай тайж, эцэг нь Тогтобух. Ах нь Молон хаан.

Махагүргис

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын их хаан (1455-1464).


Эсэн хааны дараа Тогтобух Тайсун хааны хүү Махагүргис хаан сууринд суув. Түүнийг 7 настай байхад эх Самур хатан нь Ойрадыг дайлаар мордож Хүнгүй, Завханы хавьд бутцохихдоо түүнийг үхэгт хийж явсан учир хожим Махагүргисийг хаан суусны дараа Үхэгт хаан хэмээн нэрлэжээ. Тэрээр 1455 онд Зүүн Монголын томоохон ноён Болайн дэмжлэгээр хаан суужээ. Гэвч балчир хүүхэд байсан тул хэрэг дээрээ төрийн эрхийг Болай барьж байжээ.1464 онд Болай Махагүргис хааныг хороожээ. Махагүргисийн дараа түүний ах Молон хаан сууринд суужээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003

Монгол хаад - 9, эрхэлсэн: Төрт ёс, хаадын сан, УБ., 2012

Энхцэцэг Д., Монгол хаадын товчоон. Махагүргис, Молон, Мандуул хаад, УБ., 2007


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол