Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Сэцэн хан аймаг
Төрөл Шашин
Цаг үе XVII-XX зуун
Хэний хаанчлалын үед Энх-Амгалан
Сүмийн онцлог Хошууны гол хийд
Байгуулагдсан он 1695 он
Хаана байсан Сэцэн хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошуу
Сүмийг байгуулсан хүн Засаг Туулай

Дайчин бэйсийн хийд

Сэцэн хан аймгийн Дайчин засгийн хошуунд байсан хийд

    Сэцэн хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошууны нутгийн төв Хүрдэтийн дунд бүрдийн зүүн этгээд Өлзийт Чандмань уулын өвөрт оршино. Анх Манжийн гучин дөрөвдүгээр (1695) он Засаг Туулайн үед тамга шагнагдаж хошуу сум зохиосноос нааш хошууны гол хийд байгуулсан амой. Ойролцоо нэлээд олон хурлууд байсан боловч тэдний хөрөнгө мал хомс тул гол хийдийн газар нийлүүлсэн болно. Бэйл Дашцэрэнгийн үед Бадаргуулт төрийн хорин долдугаар онд Дүйнхор хурал, 1902 онд Жүд дацан, Хэвт ёсны тэргүүн (1911) онд цам бүжиглэх сургууль зэргийг байгуулж улмаар 1916 онд Бадам-Ёго дацан, наймдугаар онд (1918) онд Зурхай дацанг байгуулж өргөжүүлжээ. Харин уг хийдэд хэчнээн лам шавилан сууж асныг мэдэх бололцоо үгүй.

Ашигласан ном зохиол

Монгол Улс ҮТА. ФА-11. Д-1. ХН-374

Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол

Өлзийсүрэн Б. Халхын сэцэн хан аймаг. Бит пресс. УБ., 2010
Монголын сүм хийдийн түүхээс.(эмхтгэсэн Б.Эрдэнэбилэг). Соёмбо принтинг. УБ., 2012
Очир А, Цэрэндагва Я, Цогтбаатар Б. нар Монгол нутаг дахь соёлын үл хөдлөх өвийн хадгалалт хамгаалалт. Мөнхийн үсэг. УБ., 2006
Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон. Адмон принтинг. УБ., 2009