Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Чингис хаан
Төрөл түүхэн зүтгэлтэн
Цаг үе Их Монгол улс
Хэний хаанчлалын үед Чингис хаан
Салбар, чиглэл түүх
Хүйс эр
Овог, аймаг Татар
Албан тушаал Их Монгол улсын анхны Их заргач, мянганы ноён
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, хүү охин гэх мэт) Чингис хааны өргөмөл дүү. Өсгөсөн эх нь Өэлүн үжин.

Шихихутуг

Их Монгол улсын анхны заргач, хууль ёсыг сахиулагч, XIII зууны үеийн улс төрийн зүтгэлтэн, цэргийн жанжин

1196 онд Чингис хаан Татар аймгийг байлдаж яваад тэдний хоргодож байсан  Нарату шүтээнээс алтан ээмэг, дөрөвчит булгаар доторлосон таж торгон элгэвчтэй өчүүхэн хөвгүүнийг олж Өэлүн эхэд авчирч өгөхөд сайн хүний үр буй за хэмээн Шихихутуг хэмээн нэрлэж өсгөжээ.

1206 онд Чингис хаан Их Монгол улсыг байгуулаад Шихихутугийг Их заргачаар өргөмжилж, улс байгуулахад гүйцэтгэсэн гавьяаг нь үнэлж мянганы ноёноор томилжээ. Түүнийг дархан болгож хүссэн цагтаа хаанд бараалхах, есөн алдал алдахад ял хэлэлцэхгүй болжээ. Шихихутаг Монголын төрд хоёр чухал үүрэг гүйцэтгэж байв.

Тэрээр улсын дээд заргач байсны хувьд хаантай зөвлөн, хааны нэрийн өмнөөс шүүн таслах ажиллагаа явуулах, хаан төрийн “үзэх нүд, сонсох чих” болж улс үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, шинээр байлдан эзэлсэн газар нутаг, дайны олзыг хувь тэнцүүлэн хуваах, зарга ялгаснаа хөх бичиг, цагаан цаасан дээр бичиж дэвтэрлэх үүрэгтэй болжээ. Ингэснээр “Их Засаг” хэмээх бичигдмэл хуультай болов.    

Шихихутаг өмч хувьчлах болон олон хэргийг шударга шүүж байсан тухай олон баримтыг түүхэн сурвалжуудад дурдсан байдаг. Шихихутаг төрийн зүтгэлтэн төдийгүй цэргийн шилдэг жанжин байв. 1211 онд Чингис хаан Алтан улсыг дайлахад Шихихутуг оролцож ялалт байгуулалцсан төдийгүй Алтан улсын хааны олзлон авсан эд хөрөнгийг шударгаар хувилан тараажээ.

Чингис хаан Хорезм улсыг байлдахад ч Шихихутаг оролцож цэргээ удирдан байлдаж явжээ. 1221 оны зун Джелал-ад-Дин Перван хотын ойролцоо монгол цэргийн нэг томоохон ангийг бутцохижээ. Чингис хаан анхны ялагдлын тухай мэдээг сонсоод шилдэг жанжнуудынхаа дотроос Шихихутагийг сонгон 30 000 цэрэг өгч илгээжээ. Шихихутуг цэргээ аван Джелал-ад-Диний цэрэгтэй 2 өдрийн турш байлдсан боловч ялагдан ихээхэн хохирол амсчээ. Энэ нь түүний анхны ялагдал байжээ. Чингис хаан түүнийг олон жанждын дундаас шилдэг гэж сонгосон болон Алтан улс, Хорезмыг дайлсан олон удаагийн тулалдаанд оролцсоноос анхны ялагдал хүлээсэн гэсэн нь түүний шалгарсан жанжин байсныг харуулж байна. (С.Цолмон)

.

Ашигласан ном зохиол

Юань улсын судар (монгол хэлээр)

Далай Ч., Их Монгол улс, УБ., 2006

Минжин Ц., Их Монгол улсын заргач Шихихутуг, УБ., 2011

Нацагдорж Ш., Чингис хааны цадиг, УБ., 1991

Сайшаал, Чингис хааны товчоон, Тэргүүн дэвтэр, ӨМАХХ, Хөх хот, 2003

Монгол улсын түүх, дэд боть, УБ., 2003

Монгол цэргийн түүхийн товчоон, I, II боть, УБ., 1996

Петрушевский И.П., Дундад Азид 1219-1224 онд монгол цэргийн хийсэн аян дайн ба түүний үр дагавар // Монгол-Татаарууд Ази Европт, УБ., 1984, тал 121-160

Храпачевский Р.П., Чингис хааны цэрэг дайны гүрэн, Орчуулагч Одхүү С., УБ., 2008


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол