Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Түмэн Засагт хаан, Лигдэн Хутагт хаан
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол гэх мэт) Сэцэн хаан
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1555
Нас барсан он, сар, өдөр 1603
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Дарайсун Гүдэн хаан, эцэг нь Түмэн Засагт хаан. Хүү нь Мангус Мэргэн тайж, Равгар тайж, Муухятад отгон тайж

Буян хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын их хаан (1593-1603).


Түмэн хааны хүү Буян 1593 онд хаан сууринд суужээ. Тэрээр Монголд халдан довтолсон Хятадын Мин улсын цэрэгт хүчтэй цохилт өгч, няцааж байв. Монгол сурвалж бичигт тэмдэглэснээр, тэрээр том хүү Мангус тайжтайгаа эв түнжин муутай байжээ. Шашин төрөөр ерөнхий улсыг энхжүүлсэн гэснээс өөр түүний тухай дорвитой мэдээ үгүй.

Түүнийг нас барсны дараа хүү Мангусын нь хүү Лигдэн залгамжлан их хаан суужээ. (Ц.Цэрэндорж)

 

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

Гомбожав, Чингис эзний алтан ургийн түүх Гангын урсгал нэрт бичиг оршив, УБ., 1992 

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол