Үндсэн мэдээлэл:

Адил утгатай үг Гурван хошууны цааз
Хамаа бүхий үг Засагт хан, Түшээт хан, Сэцэн хан, Гадаад Монголын Төрийг Засах Явдлын Яам
Төрөл Хууль цааз
Цаг үе Манжийн эрхшээлийн үе
Салбар, чиглэл түүх
Бүс нутаг Монгол
Болсон цаг хугацаа XVIII зуун
Хаана болсон Халх Монгол
Холбогдох түүхэн хүн, аймаг угсаатан Түшээт хан, Засагт хан, Сэцэн хан, Халх

Халх журам

XVIII зууны Монголын түүхийн болон монгол хууль цаазын нэн чухал түүхэн баримт бичиг.

1691 онд Халх Монгол Манжийн эрхшээлд орсон ч Халхын хаад ноёд, төр, шашны том зүтгэлтнүүд 20 гаруй удаа янз бүрийн газар цугларан хуралдаж хэлэлцэн тогтоосон хуулиудыг Халхын дотоод нийгэм, улс төрийн асуудлыг зохицуулж байсан учир “Халх журам” хэмээн нэрийдсэн байна.

“Халх журам” нь Халх Монгол Манжид эзлэгдсэнээс хойш 18 жилийн дараа буюу 1709 онд гарсан ч Халхын дотоод асуудлыг энэ хуулиар зохицуулж байжээ. Манж Чин улсын Энх-Амгалан хаан “Шинэ дагасан халх нарыг түр тэдний хууль ёсоор болготугай” гэж зарлиг буулгаж байжээ. Хэдийгээр Манж улсын эрх захиргаанд орсон ч Халхын хан, ноёд бие даасан үйл ажиллагаа явуулж байсны нэг илрэл нь “Халх журам” юм.

Манжийн төрөөс “Монгол цаазын бичиг” буюу “Гадаад Монголын Төрийг Засах Явдлын Яамны хууль зүйлийн бичиг”-ийг тогтоож явуулснаар тус хуулийн үйлчлэх хүрээ, ач холбогдол зарим талаар буурч үндсэндээ зөвхөн Их шавийн дотор дагаж мөрдөх болсон байна. Шанзудбын яам нь Их шавийн доторх эрүү, иргэний хэргийг “Халх журам” хуулийг баримтлан шийтгэдэг байв.

“Халх журам”-ын жинхэнэ эх бичиг уламжлагдаж ирсэнгүй. Түүний дэлгэрэнгүй эх “Их намтар” гэдэг нэртэйгээр Амарбаясгалант хийдэд хадгалагдаж байсан тухай дээр үед бичгийн алба хааж явсан хүмүүс ярьдаг байсан ажээ. (С.Цолмон)

Ашигласан ном зохиол

Баярсайхан Б., Батбаяр Б., Оюунбилэг Б., Халх журам эх бичгийн судалгаа, УБ., 2009

Жалан-Аажав С., Халх журам, УБ., 1995 

Монгол улсын түүх, Дөтгөөр дэвтэр, УБ., 2003

Нацагдорж Ш., Халхын түүх, УБ., 1963

Сводный текст и перевод Халха Джирум: Памятник феодального права XVIII в., М., 1965


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол