Үндсэн мэдээлэл:

Хамаа бүхий үг Төрболд, Боди Алаг хаан, Түмэн Засагт хаан
Төрөл түүхэн хүн
Цаг үе Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улс
Салбар, чиглэл түүх
Өөр нэр (цол, сүмийн цол гэх мэт) Гүдэн хаан
Хүйс эр
Төрсөн он, сар, өдөр 1520
Нас барсан он, сар, өдөр 1557
Овог, аймаг Хиад Боржигин
Гэр бүл (Эцэг, өвөг эцэг, эх, нагац өвөг, хадам эцэг, хүргэн, эхнэр, нөхөр, ах дүү, хүү охин гэх мэт) Өвөг эцэг нь Төрболд, эцэг нь Боди Алаг хаан. Хүү нь Түмэн, Жунт дурал, Тарни Бага дархан, Дайчин тайж.

Дарайсун хаан

Дөчин дөрвөн хоёрын Монгол улсын их хаан (1548-1557).


Дарайсун нь Боди Алагийн ахмад хөвгүүн бөгөөд 1548 онд хаан суужээ. Дарайсуныг сууринд суух цагт баруун түмний Алтан хан хүчирхэгжин, түүнийг шахамдуулан “хан” цол хүртжээ. Дарайсун Алтан хан тэргүүтэй баруун гурван түмэнтэй найрамдалтай байх бодлого явуулж байв. Гэвч Баруун түмний Алтан ханы хүч нөлөө аажмаар ихэссэн нь Дарайсун хааныг Цахар түмнээ авч, зүүн зүгт нүүж, Их Хянганы нурууг даван нутаглах хамгийн том шалтгаан нь болсон юм. Дарайсун хааны үед Монголын төр төвшин, энх амгалан байжээ. Тэрээр 1557 онд нас барж, том хүү Түмэн нь хаан ширээ залгамжилжээ. (Ц.Цэрэндорж)

Ашигласан ном зохиол

Саган сэцэн, Эрдэнийн товч, УБ., 1961

Шара туджи. Монгольская летопись XVII в., М., 1957

Гонгор Д., Халх товчоон, УБ., 1970

Монгол улсын түүх, гутгаар боть, УБ., 2003


Дэлгэрүүлж үзэх ном зохиол