АВИАЧЛУУЛАХ
Авиа авиагаар нь хэлж дуудуулах, бичүүлэх.