УМЛАХ

1. Хувцас зэргийг дундаас нь өмлөн тасдах: нохой хормой умлах (зуудаг нохой хүний дээл хувцасны дэлгэрэнгүй...


2. Хялгас ноос урах, сэмлэх.

гал ноцохын өмнөх утаа баагин гал улалзах явц

гал умлах, бухалдсан өвс наранд халж умлах

Зочин 2015-02-23 10:26:10