улаан гэр
/ хуучирсан /

нам засгийн бодлого шийдвэрийг олон түмэнд таниулах зорилго бүхий улаан халзат гэр

Ижил үг:

улаан гэр