ТЭЭГЧ

1. Тээх үйлийг гүйцэтгэгч: шуудан тээгч (шуудан зөөгч);


2. Тээдэг хэрэгсэл: нисэх онгоц тээгч (нисэх онгоц тээвэрлэх хэрэгсэл).

соёлын өв тээгч - дуу хуур, аман зохиол зэрэг соёлын өвийг өвлөн тээж буй хүн

Зочин 2015-06-03 12:44:17