ТЭМБҮҮ

Өнгөний халдварт яр өвчин, зан яр: тэмбүү тусах (тэмбүүгээр өвчлөх), яр тэмбүү дэлгэрэнгүй...

тэмбүү тусах тэмбүүгээр өвчлөх
яр тэмбүү өнгөний халдварт өвчин

Хараалын үг

муу хар тэмбүү

Зочин 2016-12-28 02:09:31


Хараалын үг

муу хар тэмбүү

Зочин 2016-12-28 02:09:52