ТЭЛМЭН

тэлмэн жороо (яаж ч хурдалсан хөл алдахгүй жороолдог морь), усан тэлмэн жороо (нэг дэлгэрэнгүй...

утга

усан тэлмэн

Зочин 2016-04-12 23:56:41