ТЭГШИТГЭЛ

1. Тэгшитгэх үйлийн нэр;


2. Үл мэдэгдэгч тоо агуулсан тэнцэтгэл: тэгшитгэл хийх (хавтгайруулал хийх, адилтгал хийх), тэгшитгэлийн тоон бодолт дэлгэрэнгүй...
тэгшитгэл хийх хавтгайруулал хийх, адилтгал хийх
тэгшитгэлийн тоон бодолт тэгшитгэлийн шийдийг томьёогоор гаргахын сацуу ойролцоогоор тоон хариу гаргах арга
тооны тэгшитгэл нэг буюу хэд хэдэн үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн бүхий тэнцэтгэл
хоёр үл мэдэгдэх гишүүнтэй тэгшитгэл хоёр гишүүнийг олж тодорхойлох тооны үйлдэл

тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талын илэрхийллийнтоо эсвэл үсэгт илэрхийлэл хариу тэнцүү гарах

Зочин 2019-03-11 20:34:52