давлагаанд түрэгдэх

усны давлагааны хүчинд аргагүй автах