төрийн албан хаагчийн тангараг
төрийн албанд ажиллах албан хаагч бүр төрийн хуулиа дээдлэн, төрийн хуулиа үнэнч шударгаар гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн амлалт