ТОСОН

Амьтан, ургамал, чулуулагт байх усанд үл уусах нүнжигт бодис: тос авах (саалийн тос хураах), дэлгэрэнгүй...


2. Амт шимт нь санаанд нийцсэн буюу давс нь таарсан байдал: тос хийсэн амттай хоол (амт шимт, тос өөх нь таарсан хоол).