АШУУВАНИ
/ зурхай /

1. Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг, Шийдмийн гурван од, дайсан дарагч одон;


2. Энэтхэгийн намрын дунд сар, цагийн хүрднээ намрын эхэн сар; хятад Төвөдийн нохой сар; монголын есдүгээр сар.