ТОРДОЛ

Тордох үйлийн нэр: тордол түрвэл [хоршоо] (тэжээл тэтгэл, арчилгаа) - Цахилгааны гэрэл мэт тордол дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.

тордол түрвэл гэвэл аливаад торж түдэх үгүй, саад тотгор үгүйг заасан үг шүү дээ

цахилгаан гэрэл мэт тордол түрвэл үгүйеэ гэдэг Инжинашийн бичсэн нь гэрэл мэт торж саатал үгүй гэсэн утгатай бус уу.

Зочин 2016-06-01 21:56:19