АШИД I

Өнө мөнх, үүрд - Амны бэлгээс ашдын бэлгэ гэж тэр сайхан амаар чинь болтугай! Б.Ринчен. Үүрийн туяа., ашдын нөхөр (үүрдийн анд), ашдын хэрэг (үүрдийн хэрэг), ашид хүн (байнга туслан дэмждэг хүн), ашид эдлэх (үүрд эдлэн хэрэглэх) - Алимад эд таваар мал идээ бий бөгөөтөл, ашид эдлэх зарахгүй дэмий хадгалагч хүн буй. Субашид., ашид мөнх [хоршоо] (үүрд, эгнэгт) - Агаарын алтан гадас ашид мөнх гялалзах мэт... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., ашдын од [зурхай] (биеэсээ илч, гэрэл гаргадаг нар, хэдрэг зэрэг одон ертөнц), ашдын одны жил (дэлхий нарыг нэг тойрох хугацаа), ашдын одны сар (сар дэлхийг бүтэн нэг тойрох хугацаа), ашдын одны хоног (дэлхий тэнхлэгээ нэгэнтээ эргэх хугацаа), ашид хүний хүчээр явагчид алсдаа аргагүй доройтох [зүйр цэцэн үг] (дандаа хүний хүчээр явбал хэзээ ч дэвжин дээшлэхгүй гэсэн санаа).

ашдын одны хоног

дэлхий тэнхлэгээ нэгэнтээ эргэх хугацаа

ашдын одны сар

сар дэлхийг бүтэн нэг тойрох хугацаа

ашдын бэлгэ үүрдийн бэлгэ
ашдын нөхөр үүрдийн анд
ашдын одны жил

дэлхий нарыг нэг тойрох хугацаа

ашдын хэрэг үүрдийн хэрэг
ашид хүн байнга туслан дэмждэг хүн
ашид эдлэх үүрд эдлэн хэрэглэх
ашид мөнх үүрд, эгнэгт
ашдын од биеэсээ илч, гэрэл гаргадаг нар, хэдрэг зэрэг одон ертөнц
ашид хүний хүчээр явагчид алсдаа аргагүй доройтох дандаа хүний хүчээр явбал хэзээ ч дэвжин дээшлэхгүй гэсэн санаа
Ижил үг:

АШИД II: