толгой дээрээ гаргах
давраах, өөгшүүлэх

толгой дээрээ гаргах

буруу эрхлүүлэх

Зочин 2017-12-21 16:42:12