ТОЙРУУЛАЛ

1. Тойруулах үйлийн нэр;


2. [уран зохиол] Юмыг шууд заан нэрлэхээс зайлсхийж уул юмны шинж тэмдгийг орлуулан хэрэглэх уран зохиолын дүрслэлийн нэг арга.

тухайн юмс үйл байдлыг шууд нэрлэхгүйгээр ойролцоо утгатай үг хэллэгээр нь тойруулан хэлснийг тойруулал гэнэ.

жав гуай тэнгэрийн тооноор газрыг үүдээр харах болжээ.

Зочин 2015-05-15 17:48:06