нүүр тахлах
а. Хүнд өчүүхэн боловч юм өгөх; б. Хүнд байдалд орсон нь үед нь тусалж дэмжин нэр төрийг нь аврах

нэр төрийг нь аврах

Зочин 2016-01-19 18:16:04