ТАХЛАЙ

Дахлай.

Эрийн цээнд хүрсэн боловч, эцэг эхийн гараас гараагүй, идэрхэн хүүг хэлнэ. /шаламгай, сэргэлэн утгыг илэрхилнэ./

Зочин 2017-08-16 18:21:22