цээжинд гэгээ татуулах

сэтгэл сэргээх, баярт мэдээ сонсгох, баярлуулах