АЦЕТОН

Өвөрмөц хурц үнэртэй, органик нэгдэл, өнгөгүй шингэн: ацетоноор цэвэрлэх (өнгөгүй шингэнээр цэвэрлэх) дэлгэрэнгүй...

үүнээс илүү мэдээлэл байхгүй юм уу

тэдээлэл өгөөч

Зочин 2015-10-29 20:51:36