СЭТГҮҮЛ I

1. Ямар нэгэн тусгай мэргэжлийн тухай юмуу ямар нэгэн асуудлын утга учир, чанар, байдал зэргийг олон нийтэд таниулах дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Цаг үеийн байдлыг гаргах богино хэмжээний баримтат кино.

сар тутмын сэтгүүл сард нэг удаа гардаг сэтгүүл
сэтгүүл зүй сонин хэвлэл, радио, телевизийн үүсэл хөгжлийн түүхэн замнал, одоогийн төлөв, ирээдүйн хандлага тэдгээрийн дамжуулан нэвтрүүлж буй мэдээ мэдээлэл, материалын бүхий л үйл ажиллагааг судлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх ухаан
сэтгүүлийн дугаар сэтгүүлийг дэс дараалсан тоо
сэтгүүлийн эрхлэгч сэтгүүлийн ажлын үйл явцыг хариуцан ажиллах хүн
сэтгүүл захиалах захиалгаар сэтгүүл авч унших
сонин сэтгүүл тодорхой хугацаанд тогтмол хэвлэгддэг олон нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэх болон танин мэдэхүйн ач холбогдол бүхий хэвлэл
Ижил үг:

СЭТГҮҮЛ II