СЭРТЭН I

Юмны боссон чих адил гозгор: босоо сэртэн (босоо сэртгэр), хөндлөн сэртэн (хөндлөн дэлгэрэнгүй...

босоо сэртэн босоо сэртгэр
хөндлөн сэртэн хөндлөн сэртгэх
Ижил үг:

СЭРТЭН II:

Тархины сэртэн. Нэг ёсны тэмтрүүл маягийн салаа

Зочин 2016-10-31 20:35:36