СЭДЭРГЭНЭ
/ ургамал /

Говь цөл газар ургадаг ягаан цэцэгтэй, жижиг өргөстэй бут.

Тайлбар учир дутагдалтай. Сэдэргэнэ бор хээрт ургадаг мөлхөө иштэй цэцгийн дэлбээ нь нийлсэн оройн сэрүүнд дэлбээ хумьдаг ургамал.

Зочин 2015-07-22 09:19:27


Сэдэргэнэ: хээрт ургадаг мөлхөө иштэй цэцгийн дэлбээ нь нийлсэн, оройн сэрүүнд дэлбээ хумьдаг ургамал.

Зочин 2015-07-22 09:20:45