СУРАГЧ I

Сургуульд суралцаж байгаа хүүхэд - Тэр залуу зургийн сургуулийн сурагч ажээ. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., сурагчдын зөвлөгөөн (сурагчдын хамтран хэлэлцэх, туршлага солилцох хурал), сурагчийн дүрэмт хувцас (сургуулийн хүүхэд өмсөхөд зориулсан тусгай хувцас), сурагчийн дэвтэр (хичээл бичихэд зориулсан тусгай зураас бүхий дэвтэр), сурагчийн ширээ (сурагчийн хичээл номоо давтах ширээ), дунд сургуулийн сурагч (бага сургуулийг төгссөн, ахлах сургуульд ороогүй сурагч), сурагч багачууд [хоршоо] (сургуульд сурдаг болон сурдаггүй нийт хүүхэд.

сурагчдын зөвлөгөөн сурагчдын хамтран хэлэлцэх, туршлага солилцох хурал
сурагчийн дүрэмт хувцас сургуулийн хүүхэд өмсөхөд зориулсан тусгай хувцас
сурагчийн дэвтэр хичээл бичихэд зориулсан тусгай зураас бүхий дэвтэр
сурагчийн ширээ сурагчийн хичээл номоо давтах ширээ
дунд сургуулийн сурагч бага сургуулийг төгссөн, ахлах сургуульд ороогүй сурагч
сурагч багачууд сургуульд сурдаг болон сурдаггүй нийт хүүхэд
Ижил үг:

СУРАГЧ II

Өөрийн оюуны дээд чадамжаар эрдэм номонд шамдан суралцаж буй, эх орны ирээдүй болсон хүүхдийг сурагч гэнэ.

Зочин 2015-09-22 16:25:19