СУНГАЛТ

Сунгах үйлийн үр дүнг заасан нэр - “Эр хар мах”-тай морийг уяа нь таараагүй байхад их сунгалтад оруулж дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., сунгалтын дасгал (бие махбодыг уян хатан болгох дасгал), сунгалт хийх (сунгалтын дасгал хийх).

сунгалтын дасгал бие махбодыг уян хатан болгох дасгал
сунгалт хийх сунгалтын дасгал хийх