СУЙЛАХ I

1. Онгорхой амсар бүхий зүйлд гараа лав шургуулан юм авах: суйлж авах (шургуулан авах) - Чамд дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам;


2. [шилжсэн] Өрөөсөн гараараа учраа бөхийнхөө хөлийг шүүрэн авах мэх: суйлж өргөх (өрөөсөн гараа нөгөө хүний хөлийг шүүрэн авч дэлгэрэнгүй...
суйлж авах шургуулан авах
суйлж өргөх өрөөсөн гараа нөгөө хүний хөлийг шүүрэн авч өргөх
суйлж тонгорох өрөөсөн гараараа нөгөө хүний хөлийг өргөн чээжин биеийг хүчлэн татаж давуулан савж унагаах
барьцтай суйлах учраа бөхөө барьж суйлах мэх хийх
барьцгүй суйлах учраа бөхийнхөө хөлнөөс шууд шүүрэн, суйлах мэх хийх
Ижил үг:

СУЙЛАХ II