СӨНӨРӨЛ

Сөнөл.

Ясны төрх байдал алдагдах

Яс мушгирах, тахийх, ясны гадаргад овгор, хонхор үүсэх, нүх цооролт бий болох гэх мэтээр гадаад төрх байдалд нь өөрчлөлт гарна.

Зочин 2016-01-11 13:06:12


Сөнөрөл - Деформация

Ясны сийрэгжилт, хэврэгшилтийн улмаас ясны гадаад төрх алдагдахыг сөнөрөл гэнэ

Зочин 2016-01-11 13:17:57


Сөнөрөл - деформация - deformation

Ясны сөнөрөл - деформация кости - bone deformities

Зочин 2016-01-12 15:51:34


Сөнөрөл - ясны гадаад төрх байдал алдагдах өвчний нэр (үйлт нэр)

- ясны сөнөрөл болоход (үүсэхэд) фтор их нөлөөтэй - ясны сөнөрөлтэй малын мах, сүүгээр дамжин хүний бие эхртэнд фтор шингэж ясны сөнөрөл болох нэг шалтгаан нь болдог байна - сүүн дэх кальцын 30 гаруйхан хувь нь хүний биед шингэхээс гадна сүү хүний бие дэх кальцыг шээсээр дамжуулан амархан гадагшлуулдаг учир кальцын дутагдалд орох, яс бэхжихгүй байх, ясны сөнөрөл болох магадлалтай гэж гадаадын зарим эрдэмтэн нотлдог ажээ

Зочин 2016-01-12 20:28:58


деформация бол сөнөрөл биш хэлбэрзүй морфологийн өөрчлөлт сөнөрөл бол эд эсийн түвшинд явагдсан хувирал бишүү

ясны деформци нь эд эс гэмтсэнээс ясны хэлбэр алдагдах үзэгдэл хэлбэр дүрс нь өөрчлөгдсөн тахийсан муруйсан мушгирсан гэх мэт

Зочин 2016-02-02 16:23:56