СОРОНЗТОХ

Соронзон чанаргүй төмөрлөг зэрэгт соронзон шинж буй болох.