СОЛИР I
/ одон орон /

1. Сөнөсөн эрхсээс тасран гараг хоорондын зайд асар хурдан явж агаарт сарних эсвэл газарт унадаг төмөр чулуулгийн цул: дэлгэрэнгүй...


2. Суунаг од.

Ижил үг:

СОЛИР II