СОЁРХОЛ

1. Соёрхох үйлийн нэр, зөвшөөрөл - Энэ хатуу бэрх цагт Молом багшийн соёрхол та биднийг ивгээж гийгүүлэх дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., соёрхлын бичиг (дурсгалын бичиг), соёрхолд бүү согт, дарсанд бүү даамжир [зүйр цэцэн үг] (бусдын тэтгэмжид хэтэрхий найдаж болохгүй гэсэн санаа);


2. Соёрхож хүртээх зүйл, хишиг - Дээлэндээ хучиж, дүү мэтээр түшиж өсгөв. Одоо надад ямар соёрхол хайрлах вэ? дэлгэрэнгүй... төрийн соёрхол (Монгол улсын төрийн шагналын шинэ нэр).

соёрхлын бичиг дурсгалын бичиг
соёрхолд бүү согт, дарсанд бүү даамжир бусдын тэтгэмжид хэтэрхий найдаж болохгүй гэсэн санаа
төрийн соёрхол Монгол улсын төрийн шагналын шинэ нэр

хүндэтгэх

өгүүлбэр олдсонгүй

Зочин 2016-03-05 13:34:51