АСАГ I
/ анагаах /

Тэмээ, үхэр зэрэг амьтны хөлийн шар ус хуралдан доголох өвчин: асаг хулуу (доголох өвчин) - Асаг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

АСАГ II