самар жимс

хүнсэнд хэрэглэж болох ургамлын үр жимс