самрын идээ
самрын зулам доторх цагаан шаргал өнгийн амтат зүйл